BỘ HÃM TỐC ĐỘ

Bộ hãm tốc độ(Governor) là thiết bị quan trọng trong cả hệ thống thang máy, giúp thang máy hoạt động an toàn hơn.

Yêu cầu đối với bộ khống chế vận tốc cabin (đối trọng)

  1. Bộ khống chế tốc độ phải tác động tới cơ cấu hãm bảo hiểm, hoạt động khi vận tốc chuyển động của cabin (đối trọng) lớn hơn vận tốc định mức trên 15% và không lớn hơn 40% với vận tốc hơn 0.5m/s đến 1.4m/s; 33% vơi vận tốc lớn hơn 1.4m/s đến 4.0m/s, 25% với vận tốc lớn hơn 4.0m/s.
  2. Bộ khống chế vận tốc phải tác động đến bộ hãm bảo hiểm đối trọng hoạt động ở vận tốc chưa vượt quá vận tốc tác động của bộ hãm bảo hiểm cabin.
  3. Bộ khống chế vận tốc phải có công tắc bảo hiểm an toàn.
  4. Kết cấu của bộ khống chế vận tốc phải đảm bảo hoạt động với độ tin cậy cao.
  5. Để dẫn động bộ khống chế vận tốc cho phép dung cáp thép đường kính không nhỏ hơn 6mm, đai thép, xích thép và tổ hợp các loại day đó.
  6. Cáp xích của bộ khống chế vận tốc phải được kéo căng tương ứng và phải được giữ bang một lực không nhỏ hơn 1.25 lần yêu cầu tác động của cơ cấu hãm bảo hiểm, nhưng không nhỏ hơn 300N. Thiết bị kéo căng phải có công tắc điện an toàn.
  7. Nếu thử nghiệm bộ khống chế vận tốc mà không thể cho cabin ( đối trọng) chuyển động với vận tốc yêu cầu, thì bộ khống chế vận tốc phải được trang bijthieets bị tương ứng, đảm bảo có thể thử nghiệm được với vận tốc làm việc.
  8. Bộ khống chế vận tốc trong giếng thang, tromng buồng máy phải được bố trí sao cho có thể dễ dàng tiếp cận, kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng.
  9. Bộ khống chế vận tốc của thang máy có vận tốc danh nghĩa lớn hơn 2m/s, phải có chỗ cặp chì các bộ phận dung để điều chỉnh.
  10. Bộ khống chế phải được gắn nhãn của cơ sở chế tạo.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu muốn tư vấn để lắp đặt thang máy phù hợp cho gia đình mình.

Hotline: 0909636840

Email: thangmaymitsubishithailan@gmail.com

Địa chỉ: 78/K9 Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

You might also like

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *